PROJECT LONGKANG KONKRIT KOMPLEKS LKIM MUKIM DENGKIL

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Longkang Konkrit Dan Kerja-Kerja Berkaitan Berhampiran Kompleks Lembaga Ikan Malaysia (LKIM), Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
TARIKH MILIK TAPAK : 20/10/2015

Click on the picture to view larger

lkim_001 lkim_002 lkim_003 lkim_004 lkim_005 lkim_006 lkim_007 lkim_008 lkim_009 lkim_010