PROJECT KERJA-KERJA PEMBINAAN, PENYENGGARAAN DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN UNTUK SISTEM PERPARITAN INDUK DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SELAMA 2 TAHUN DARI 2019-2021

PROJECT : CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN, PENYENGGARAAN DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN UNTUK SISTEM PERPARITAN INDUK DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SELAMA 2 TAHUN DARI 2019-2021
SCOPE OF WORKS : KERJA-KERJA PEMBINAAN, PENYENGGARAAN DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN UNTUK SISTEM PERPARITAN INDUK DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SELAMA 2 TAHUN DARI 2019-2021
NAMA & ALAMAT MAJIKAN : DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
PEJABAT PENGARAH EKSEKUTIF (PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI), TINGKAT 34, MENARA DBKL3,
BANDAR WAWASAN, JALAN RAJA ABDULLAH,50300 KUALA LUMPUR.
TARIKH MILIK TAPAK : 01/07/2019
TARIKH SIAP (KONTRAK SEBENAR) : 31/06/2021

 Click on picture to view larger 

dbkl_maintenance001 dbkl_maintenance002 dbkl_maintenance003 dbkl_maintenance004 dbkl_maintenance005 dbkl_maintenance006 dbkl_maintenance007 dbkl_maintenance008 dbkl_maintenance009 dbkl_maintenance010 dbkl_maintenance011 dbkl_maintenance012 dbkl_maintenance013 dbkl_maintenance014 dbkl_maintenance015 dbkl_maintenance016 dbkl_maintenance017 dbkl_maintenance018 dbkl_maintenance019 dbkl_maintenance020 dbkl_maintenance021 dbkl_maintenance022 dbkl_maintenance023