PROJECT MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI WARNA A4 KE UNIT STOR, BAHAGIAN ASET, JABATAN BENDAHARI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PROJECT : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI WARNA A4 KE UNIT STOR, BAHAGIAN ASET, JABATAN BENDAHARI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
SCOPE OF WORKS: MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI WARNA A4
NAMA & ALAMAT MAJIKAN : UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR
TARIKH MILIK TAPAK : 19/11/2019
TARIKH SIAP (KONTRAK SEBENAR) : 18/11/2020

 click to view larger picture. 

ukm_kertasa4_warna001 ukm_kertasa4_warna002 ukm_kertasa4_warna003 ukm_kertasa4_warna004 ukm_kertasa4_warna005