PROJECT PEMBEKALAN KERTAS PUTIH DAN KERTAS WARNA SELAMA SATU (1) TAHUN UNTUK DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR. 2017/A236

PROJECT : PEMBEKALAN KERTAS PUTIH DAN KERTAS WARNA SELAMA SATU (1) TAHUN UNTUK DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR. 2017/A236
SCOPE OF WORKS : PEMBEKALAN KERTAS PUTIH DAN KERTAS WARNA SELAMA SATU (1) TAHUN
NAMA & ALAMAT MAJIKAN : DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR,
JABATAN KEWANGAN,MENARA DBKL 1,JALAN RAJA LAUT 1,50350 KUALA LUMPUR.
TARIKH MILIK TAPAK : 01/04/2018
TARIKH SIAP (KONTRAK SEBENAR) : 31/03/19

 Click on picture to view larger 

dbkl_kertas001 dbkl_kertas002 dbkl_kertas003 dbkl_kertas004 dbkl_kertas005 dbkl_kertas006 dbkl_kertas007 dbkl_kertas008 dbkl_kertas009 dbkl_kertas010 dbkl_kertas011 dbkl_kertas012 dbkl_kertas013 dbkl_kertas014 dbkl_kertas015 dbkl_kertas016